O plavbě

Ještě nedávno, v dobách našeho dětství, plul každý den Nymburkem po Labi remorkér, naložený pískem či uhlím. Labe je přirozenou dálnicí, která dnes zeje prázdnotou. Rozhodli jsme se postavit plavidlo, které by alespoň z části připomínalo námi vzpomínané remorkéry a doplout na něm až do 900 km vzdáleného Hamburku.

Co je však na naší lodi nejzajímavější. Stavebním materiálem budou plastové lahve o objemu 1,5 litru. Odpad, který na konci cesty zrecyklujeme a loď se po 900 km rozplyne. Proč jsme se rozhodli právě pro lahve? Ekologie nám není cizí a chtěli bychom upozornit na velké množství plastového odpadu. Plastové lahve mají v českém prostředí mizivou nominální hodnotu a proto je velice snadné je pouze vyhodit do směsného odpadu a nerecyklovat. Chceme dokázat, že mají tak mizivou hodnotu, že si z nich dva dobrodruzi mohou postavit i loď.

Písek a uhlí nahradíme stromem, který na konci naší cesty v Hamburku vysadíme. Loď jistě neuveze jen strom, ale i spoustu vašich přání. Pod strom zakopeme schránku, kterou v den vyplutí společně naplníme předměty a vzkazy plné vašich snů a poselství budoucím generacím. Bude to náš dík za to, že podpoříte náš sen o velké plavbě, jakou Nymburk, ani Hamburk nepamatuje.